Zelfconfrontatie is de sleutel tot groei

Ik ben van mening dat je dingen als angsten, trauma’s, welke vorm van leed dan ook, diep in de ogen moet kijken – en verwerken – om eraf te komen. Om echt te leven, ten volste, wil je je rugzak met emotionele bagage zo leeg mogelijk hebben. Hoe leger deze rugzak, hoe vrijer je bent.

Er is niks zeurenders dan een latente emotionele pijn die je jaren onder de oppervlakte met je meesleept. Er is niets irritanter dan leugens (naar anderen of naar jezelf) die je meerdere jaren bij je draagt. Geestelijke blokkades en geestelijke onzuiverheden groeien naarmate de tijd vordert; als je ze onverwerkt laat kunnen ze later hun tol gaan eisen doordat je bijvoorbeeld coping mechanismen gaat verzinnen. Dit is camouflage gedrag – hier los je niks mee op, vaak verergert het probleem alleen. Andere mensen verkalken geestelijk, ze sluiten zich af voor de buitenwereld – ze doen de gordijnen dicht – en lijken te ‘verharden’. Zo’n heel traject van zelfbedrog, waarbij de waarheid bewust of onbewust verborgen wordt gehouden, verslijt je emotioneel. Bovendien mis je je leven. Jij mag kiezen: of je gaat heldhaftig de zelfconfrontatie aan – wat kort en pijnlijk kan zijn – of je laat problemen onopgelost en je levenskwaliteit lijdt eronder tot je dood. Jouw keuze.

Dus, bite the bullit, vat de koe bij de horens.

“When fear ends, life begins.” – Osho

“Alles wat men niet in zichzelf onder ogen wil komen zal tegenvuren middels het lot.” –Carl Gustav Jung

De mechanica van een blokkade in je systeem
Naast het feit dat ik groei zie als het opdoen van nieuwe perspectieven waardoor je in staat bent eerdere levenservaringen continu te kunnen hercontextualiseren zie ik mentale groei als het systematisch wegwerken van blokkades. Althans, zo ervaar ik mijn leven. Als jij goed met je onderbewustzijn kan connecten – dit kan gestimuleerd worden door yoga, meditatie, psychedelica, de juiste omgeving, natuur, schrijven, psycholoog etc. – dan voel je vaak aan waar er iets geestelijk blokkeert, of waar er iets opkropt in je. Deze opkropping kan zorgen voor negatieve emoties zoals woede, verdriet, een blokkade in creativiteit, vaak ziek worden, gestrest zijn, minder goed herstellen na een sporttraining, maag- en darmklachten. Ik ervaar blokkades vaak als eerste in mijn emotionele bewegingsruimte; door zekere mensen, bepaalde overtuigingen (geloofssystemen), situaties of bepaalde herinneringen die ik in mijn bewustzijn naar boven komen is er een discrepantie aanwezig tussen de situatie zoals hij is (hoe ik het leven op dat moment ervaar), en tussen vrije flow van emotie/gevoel. Dat voelt als een onderdrukking in mij, alsof er iets niet wordt toegelaten in me. Dit voelt beklemmend. Vervolgens ga ik bij mijzelf ten rade wat de precieze oorzaak is van de onderdrukking, en eenmaal gevonden probeer ik deze op te heffen. Vaak voelt het als een opluchting als de blokkade uit de weg is geruimd; je voelt je weer open staan, vrij, en alsof er een last van je schouders valt. Soms valt er een stukje latente angst of onzekerheid weg. Sommige mensen ervaren het alsof er op F5 – refresh – wordt gedrukt, en sommigen ervaren het als jezelf herboren voelen. Één ding is zeker, na het transcenderen van een blokkade verbetert je levenskwaliteit. Misschien is dit niet altijd gelijk merkbaar/voelbaar, maar na verloop van tijd zullen dingen op zijn plek vallen.

Door herhaaldelijke zelfconfrontatie kom jij dichter bij je ware zelf te staan
Na het opruimen van een blokkade is het vaak even rustig, maar het kan ook zijn dat er weer een nieuwe blokkade aan je kenbaar gemaakt. Vaak wordt je je geleidelijk pas bewust van wat jou blokkeert als mens. Hoe meer blokkades je in jezelf weet op te ruimen, hoe meer je jezelf kan toelaten, ‘intern’ en ‘extern’. Met intern bedoel ik dat je jezelf volledig kan en durft te zijn – dat je jezelf accepteert zoals je bent en je negatieve zelfoordelen oplossen. Met extern bedoel ik dat je dit zelfbeeld durft te etaleren naar de buitenwereld. Als gevoel, gedachte en de daaruit volgende handeling op elkaar aansluiten is er geen blokkade in de keten. Hoe meer blokkades jij hebt opgeheven, hoe dichter jij bij je ware zelf/authentieke zelf komt te staan. Mensen die dit pad naar zichzelf bewandelen label ik als ‘vreedzame krijgers’ of mensen met de ‘warrior spirit’.

Als jij als persoon ver af staat van je ware zelf/ je authentieke zelf, dan is er veel werk aan de winkel. Als je in dit geval aan jezelf wil werken – wat overigens de beste investering is die je kan maken – dan zullen de eerste jaren erg confronterend zijn. Weet dat het nooit te laat is om alle troep in jezelf op te ruimen, nooit. In het begin zal je de zwaarste en grote taken moeten oplossen, en naarmate de tijd vordert zal het millimeterwerk zijn. In het begin zul je confrontaties in jezelf ervaren als grote bergen die onmogelijk lijken te verzetten, later is het opsporen en opheffen van een blokkade een routine kunstje, en komen er geen zware emoties meer aan te pas. Op een gegeven moment smelt je dus samen met je ware zelf, je ziel, je kern, of hoe je het ook wil noemen. Garry Zukav – een spiritueel leider uit Amerika – noemde deze mentale staat: ‘authentic power’, en definieerde dat als: “When the energy of the personality fully comes to serve the energy of the soul.’’ In deze staat vervul jij de missie van je ziel. Enkele symptomen van deze staat zijn dat je merkt dat dingen moeiteloos gaan, dat je wakker wordt met missiegevoel, meer levensenergie, je voelt je onbreekbaar, en je trekt mensen aan met dezelfde bestemming/ met dezelfde energie (law of attraction). Ook kan je veel meer liefde ontvangen van anderen, en waarschijnlijk kan je nog meer liefde teruggeven. In deze staat is het leven ontzettend rijk ­– niet per se op materieel gebied, maar op het gebied van dingen die er echt toe doen, dingen die je ‘heel maken’ als mens. Je leeft eerste klasse. Ik geloof dat dit het pad is naar je ‘volle potentieel’.

“Dans, alsof er niemand is die kijkt.
Heb lief, alsof je nog nooit bent gekwetst.
Zing, alsof niemand je kan horen.
Werk, alsof je het geld niet nodig hebt.
Leef, alsof de hemel op aarde is.”

Rumi

De weg naar vrijheid is een proces
Ik weet het, de confrontatie aangaan met jezelf is niet altijd even makkelijk. Het is een proces. Een lang proces. Je bent niet in één klap van al je blokkades af; het is traject van vallen en opstaan. Na het fixen van een blokkade krijg je energie, moed en zelfvertrouwen; gebruik deze voor het opheffen van de vervolgblokkades. Gelukkig komen de blokkades over het algemeen gelijkmatig naar de oppervlakte, en dat is maar goed ook. Te veel confrontatie in één klap zou too much kunnen zijn. Het leven staat je toe om eerst wat ‘emotional resilience ’ of ‘emotional muscle’ op te bouwen. Elke blokkade stelt je in staat iets over jezelf te leren, of het nou blokkades zijn die die tijdens seks naar boven komen, blokkades in vriendschappen, romantische relaties; blokkades zijn een afspiegeling van je binnenste. Vanuit dit perspectief is alles en iedereen dat je tegenkomt in het leven een ontmoeting met een deel van jezelf. Mits je hier educatief mee omgaat kan je door elke situatie dus dichter bij jezelf komen en dus emotioneel/spiritueel groeien.

Wees vooral eerlijk naar jezelf. Geef het aan jezelf toe als je gekwetst bent, of als je niet op de juiste plek zit. Probeer af te zinken naar de wortels van het probleem. Wees vooral niet blind voor de waarheid; als je haar ontkent dan ben je ver van huis. Bouw je psyche op integriteit en een mooie moraal. Deze aspecten zijn duurzaam en rijn. Als je dit doet, dan heb je de goden achter je staan. Dan weet je dat je ‘het goede doet’. Als je intenties goed zijn dan zal het universum je daarvoor belonen. Als je naar geweten handelt, dan hoef je niks op te kroppen. Leef vanuit je hart. Handel vanuit liefde en kracht. Motieven als angst en zwakte zijn geen goede basis voor je handelingen. Als je je hieraan houdt zullen er geen blokkades ontstaan. Jezus zei heel mooi:

‘‘Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een mens die bij het bouwen van een huis aan het graven ging, steeds dieper, totdat hij het fundament op de rots legde; toen nu een overstroming kwam, sloeg de vloed tegen dat huis aan, maar kon het niet doen wankelen, omdat het stevig gebouwd was. Maar wie hoort en niet doet is gelijk aan een mens die een huis op de grond zonder fundament bouwde, waartegen de vloed aansloeg; het huis stortte dadelijk in en viel in puin.’’  Lucas 6:47-49

Een systematische methode waarmee je geleidelijk blokkades kan opheffen
Allereerst, ik ben niet wetenschappelijk gediplomeerd in de psychologie of psychiatrie. De methode zoals hieronder beschreven is voornamelijk een synthese uit verschillende zienswijzen op het lichaam-geest systeem, en is deels zelf verzonnen. De methode is effectief bewezen op mijzelf en op anderen. Ik vind veel (pseudo)wetenschappelijke bevestiging van de hoofdlijnen van deze methode. Weet dat als je met onderstaande methode aan de slag gaat, dat er wellicht diepere onverwerkte lagen naar boven komen. Gebruik deze methode als indicatie en als zelfreflectie. Geestesziekten zijn een contra-indicatie om dit op je eigen houtje te gaan uitvoeren.

Een trauma is een verzamelnaam voor alle vormen van negatieve ervaringen die niet verwerkt zijn. Iedereen maakt negatieve dingen mee in het leven, variërend van vrij onschuldige dingen tot zielskrassende ervaringen; je verliest een gezinslid, iemand gaat over je grenzen heen van je ‘personal space’, je slaagt niet voor een tentamen. Dit is deel van het leven. Echter, als deze ervaringen niet volledig doorvoeld/ verteerd worden/ alle ruimte krijgen/volledig geaccepteerd worden, dan blijft soms een grote stronk van de ervaring achter in je lichaam-geest systeem, en in sommige gevallen slechts een rudimentair deel, afhankelijk van in hoeverre jij de ervaring hebt ‘toegelaten’. Dit stukje onverwerkt ‘leed’ draag je (on)bewust mee en vormt een blokkade dat je remt in je hele zijn – zie de alinea’s hierboven. Het onderbewustzijn werkt associatief, dat impliceert dat vele trauma’s prima onder de oppervlakte gedijen, totdat de geur, het beeld, het geluid, de smaak van het moment van trauma her-ervaren wordt. Deze ‘que’ (in vaktermen) zorgt ervoor dat je plotseling heel angstig of boos wordt, of je simpelweg onprettig voelt. Deze emotie wordt dus onderbewust getriggerd. Stress kan ook onverwerkte ervaringen naar de oppervlakte brengen. Weet dat als je veel onverwerkte ervaringen hebt, dat er dus veel sensorische input is dat je remt in je zijn. Die rem die je ervaart is een blokkade, en die zit meestal geworteld in een negatieve onverwerkte ervaring. Andere blokkades komen voort uit de opvoeding bijvoorbeeld; kinderen werden anders opgevoed dan hun ‘nature’, of de verwachtingen lagen erg hoog. Ik geloof dat zelfs zware traumatische ervaringen op den duur kunnen worden losgelaten. You’re not broken, you’re just bend.

  1. Zodra je een blokkade/beperking ervaart, probeer dan uit te vogelen waar het vandaan komt, wat het precies veroorzaakt, en wat het met je doet. Kortom; je identificeert de blokkade. Probeer ook scope aan te brengen; wanneer of onder welke omstandigheden komt de blokkade naar voren? Traceer de roots, en probeer terug te gaan naar het moment van de negatieve ervaring.
    Ik ben groot fan van het onderbewustzijn benaderen via het lichaam, denk aan massagetechnieken (vooral de Chinese buikmassage, de Chi Nei Tsjang), of de drukpunten/triggerpoint massage. Ook acupunctuur werkt vaak goed op dit gebied, of het blootleggen van blokkades door seks. Intimiteit katalyseert de etalage van blokkades. Het lichaam liegt niet. Als je direct communiceert met het onderbewustzijn (ofwel het lichaam), vermijdt je de bewuste laag, die nog weleens de neiging heeft om dingen anders te interpreteren, te rationaliseren of te manipuleren. Het verstand is een bijgerecht als het gaat om trauma verwerking, het lichaam/onderbewustzijn het hoofdgerecht.
  2. Dit is het pijnlijke deel; doe dit daarom ook alleen als je je emotioneel fit voelt. Gevoelens moeten volledig gevoeld/verteerd/geaccepteerd worden alvorens je ze los kan laten. De oorzaak van de blokkade lijdt vaak terug naar een traumatisch moment. Ik vraag je om hierin te duiken – keep in mind that we’re here to set you free. Doorvoel het moment, herbeleef het. Ga door de pijn die je toen voelde. Het feit dat er iets blokkeert vandaag de dag is een teken dat je het niet hebt verwerkt. Hoe meer pijn je voelt tijdens de herbeleving, hoe beter jij je leed verwerkt en hoe meer je kan loslaten. De gedachte aan dit moment wordt dan dragelijker. Erg belangrijk is dat je tijdens dit ‘doorvoelen’ je lichaam opent. Wat ik daarmee bedoel is dat je lichaamstaal uitstraalt alsof je iets ontvangt, dus sowieso borstkas vooruit, en de armen wagenwijd open als het even kan. Op het moment dat jij je kin naar beneden laat hangen en voorovergebogen staat dan blokkeer je jezelf voor de emotie.
    Dit herbeleven kan je zelf doen terwijl je schrijft bijvoorbeeld. Je probeert de gevoelssituatie dan op papier te zetten, en terwijl je dat doet, heb je toegang tot je onderbewuste. Hiermee ‘schrijf je leed van je af’. Je kan ook naar een psycholoog gaan en wroeten, je kan met een vriend(in) hierover praten, je kan EMDR toepassen, hypnose- of regressietherapie. Als het onderliggende trauma te erg is dan kan je ervoor kiezen om het in etappes te doen. Dit wordt ook wel ‘systematische desensitisatie’ (systematisch ongevoelig maken) genoemd.
    Wanneer er geen lichamelijke/geestelijke sensaties meer opkomen terwijl je aan het trauma moment terugdenkt is de grootste lading van het trauma af. Je bent dan toe aan loslating! en vervolgens is het toch echt tijd om er van te leren..
  3. Leger aan steunende gedachten/ rationeel erboven staan. Nu komt het verstand eraan te pas. Om de laatste paar procenten van het stukje leed af te dekken ga je relativeren en rationaliseren; je verzamelt een leger aan steunende gedachten die je kracht geven. Als voorbeeld: stel je hebt je been verbrijzeld bij een ongeluk. Je kan jezelf dan doordrenken met de gedachten: ‘de medische technologie is zover dat ik over een paar jaar waarschijnlijk een prothese krijg die veel beter functioneert dan mijn oorspronkelijke been’, of ‘mensen die een fysieke handicap hebben opgelopen leren beter van het leven te genieten dan mensen die nog in fabricage staat zijn’, of ‘nu ik niet meer kan sporten kan ik me eindelijk richten op het verkennen van de diepte van mijn geest!’. Deze gedachten maken je blij. Ze werken pas als het grootste deel van trauma is verwerkt.
  4. Plan om vervolgschade te voorkomen. Nu je zelfbewustzijn is gegroeid doordat je weet wat negatieve ervaringen bij je veroorzaakt kan je een plan maken om dit in het vervolg te voorkomen. Als jij het bijvoorbeeld als traumatisch ervaart om gedenigreerd te worden, bijt dan flink van je af als het nog een keer gebeurd. Grenzen aangeven is altijd goed. Jezelf verloochenen – een extreme vorm van over je heen laten lopen – ondergraaft je eigenwaarde radiaal. Dit zorgt ervoor dat jij niet de ongecensureerde versie van jezelf kan zijn. Als jij over je heen laat lopen of jezelf verloochent zorgt dat er voor dat je jaren lang met een onaangename cocktail van woede, onrecht, wraak en verdriet zal rondlopen. Baken je personal space goed af. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van situaties die je beter kan vermijden of waarin je gelijk moet handen, zodat er geen negatieve energetische patronen worden opgeslagen.

Voordelen van deze methodische aanpak
•Zelfkennis maakt vrij; zelfkennis zorgt voor emotionele en spirituele groei als je de kennis kan actualiseren. Als jij goed weet waar je opgeslagen problemen zitten, en je gaat hiermee aan de slag, dan kan je je goed wapenen tegen eventuele vervolgaanvallen in jouw luchtruim.

•Je kan anderen helpen. Je kan de verbinding aangaan met anderen die de verbinding met zichzelf kwijt zijn. Hoe dieper je bij jezelf bent gegaan, hoe meer kennis van zaken je hebt, en je beter je anderen ook snapt. Je ziet het onzichtbare in anderen waar zij dat zelf nog niet zien. De mooiste mensen die ik ben tegenkomen in het leven hebben vaak leed gekend. Zij hebben de klappen om weten te zetten in benzine en helpen anderen met hun verstrikte geest.

•Andere mensen voelen vaak onbewust aan of je lichaamstaal en datgene wat je via de mond uitspreekt coherent is aan elkaar. Als er eenheid is in deze schakel kom je overtuigender en vertrouwelijker over. Hoe minder blokkades, hoe minder innerlijke contrasten, hoe minder disharmonie in de gevoel-gedachte-gedrag keten.

Het grotere perspectief; karma opheffen op het pad naar verlichting
De essentie van het boeddhisme is dat alle vormen van hechting dienen te worden ontstegen. Alle vormen van bezit moeten dus worden losgelaten; zie ook dit artikel. Alleen dan is Nirvana (verlichting) mogelijk. Elke vorm van hechting zorgt voor emotie reacties, gevoelens en gedachten. Als men niks heeft en niks wil heerst er stilte; er is dan niks waar je op zou willen reageren. In dit leven kom je mensen tegen. Elk mens en elke gebeurtenis zorgt voor een interne reactie. Bij elke interne reactie kom je er telkens een stukje meer achter wie je bent en ook wie je niet bent. Als je een mens bent dat opzoek is naar vrijheid, dan biedt elke gebeurtenis, elk project, elke ervaring een inzicht in waar je grenzen en blokkades liggen. Deze kan je systematisch bij jezelf opheffen, zie de methode hierboven. Dat betekent dat hoe meer levenservaringen je hebt gehad – waarbij de aanname is dat je educatief en reflectief met deze ervaringen omgaat – hoe vrijer je bent. Op een gegeven moment ben je door al je aardse blokkades – blokkades die zijn opgedaan in dit leven – heen en kan je aan het opheffen van je karmische blokkades  – blokkades uit vorige levens – beginnen. Dit betekent dat je heel diep in jezelf moet treden (zie tips/inzichten in dit artikel hoe je dat doet) om opgebouwd karma uit vorige levens weg te poetsen. Als al het karma is weggepoetst bereikt een mens verlichting; totale vrijheid.

2020-02-07T10:50:27+01:00