Spiritual healing

Pure intimiteit, oneindig diep vertrouwen
en radicale overgave doet de realiteit op juiste manier ontvouwen.
Bovenstaande cocktail is nodig om de strijd aan te gaan.
Bij elk plateau dat je doorbreekt komt er angst aan te pas.
De deken van vertrouwen moet je echt om je heen houden.
Alleen dan kan je één zijn met creatie
en kan er realiteit door je heen stromen.

Zielsconnectie kan echt alle troep wegbranden.
Niets kan dit heilige vuur weerstaan.
Deze kracht doorboort alle lagen van mentaal verzet.
Hoe dieper je in je zelf kan treden,
Hoe groter het ontzag, de schoonheid, extase en vrede,
En verwelkom een tornado aan diepe inzichten als bonus.

Plotselinge vrijheid confronteert.
Openheid zorgt dat je toelaat en expandeert.
Liefde schept ruimte en durf.
Ik houd van je.

Vertrouwen en overgave faciliteren; ze geven toegang – ze zijn de infrastructuur. Intimiteit is het heilige vuur dat alles dat je niet nodig hebt wegbrandt. Intimiteit brandt karma weg als sneeuw voor de zon.

Spiritueel helerschap is het geven van het vertrouwen en scheppen van ruimte, waarin ‘zijn’ kan ‘zijn’ wat daadwerkelijk ‘is’. Samen met intimiteit zorgt dit voor een radicale overgave aan het moment waarin angsten en blokkades als sneeuw voor de zon oplossen. De wonden zijn geheeld.

1-9-2019

 

2019-09-01T16:34:31+01:00