Houvast tijdens transformatie

Hierbij een beknopte gids voor zij die houvast zoeken tijdens hun tumultueuze persoonlijke transformatie. Het is een lastige periode met vele onzekerheden, twijfel en afscheid nemen, maar tegelijk ook een periode van ontdekking, radicale vernieuwing, purificatie, evolutie, magische ontmoetingen en existentiële inzichten. Het leven van een mens is het pad naar onvoorwaardelijke (zelf)liefde, waarbij serieel hij/zij serieel wordt onderworpen aan het opheffen van blokkades en het loslaten van dogma’s/paradigma die niet meer voedend zijn voor de persoon op dat moment. Corona helpt ongetwijfeld mee in de transformatie van het collectief als van het individu – zie haar als een cadeau.

Ik schreef deze gids zeer beknopt en to the point ten behoeve van eenvoud. Mocht je meer informatie willen over de specifieke onderwerpen, dan raad ik je aan deze autonoom op te zoeken.

Hoewel deze gids volledig is geschreven op basis van eigen ervaring heb ik veel inspiratie gevonden bij andere psychologen, wetenschappers, spiritueel leiders etc. Hoewel transformatie vaak in spirituele context wordt geplaatst, als zijnde het pad naar awakening, doe ik dat niet. Ik houd het publiek breed; iedereen die een snelle persoonlijke of spirituele groeispurt doormaakt vindt houvast met dit document tijdens zijn of haar transformatie. Weet dat deze innerlijke reis het hoe dan ook waard is, hoe zwaar het soms ook is. Probeer het lijden te zien als de keerzijde van de medaille. Geen modder geen lotus. Sterkte.

Druk op het pijltje naar beneden om elk onderwerp uit te klappen.

PDF Document: Houdvast tijdens transformatie1


Inhoudsopgave:

1 De enige gids des levens: het hart

Luister in het leven alleen naar het hart – zij is de ultieme gids des levens. Uiteraard zuig je informatie op van anderen, geliefden, je ouders, etc., maar verifieer altijd even of het goed voelt, of het juist voelt. Hoe verder je komt op je pad, hoe sterker jouw intuïtieve gaven worden, en hoe meer je hierop durft te vertrouwen. Bevraag het lichaam, en vaak is het eerste antwoord dat je krijgt de beste. Het is een roestige doch tijdloze waarheid dat deze gids je zal brengen naar ‘wie jij daadwerkelijk bent’, en naar de baan of dagelijkse bezigheid die bij jou past. De wijsheid zit al in jezelf – luister naar haar en vertrouw hierop. Een gevoelsgedistantieerd leven is zelfamputatie.

Je natuurlijke interesse, ofwel waar je gedachten naartoe graviteren als je in een staat van non-focus bent, zoals op de fiets, onder de douche etc., zijn veelzeggend. Waar denk jij veel over na? Bij welke onderwerpen gaat nadenken vanzelf? Waar liggen jouw talenten? Wat is je passie, je excitement? Waarvoor zou jij elke dag fris opstaan en is koffie overbodig? Waar durf jij pas over na te denken na een paar biertjes? Wat zou jij doen als je miljonair was? Wat zou jij doen als je nog maar twee jaar te leven hebt? In het Amerikaans zeggen ze: “What makes you tick?” De antwoorden die hieruit komen geven jou richting – zie ze als een kompasnaald.

Vertrouw op intuïtie als het gaat om romantische partners en vrienden. Schakel het hoofd uit en voel wat voor een energie iemand bij zich draagt en hoe jouw lichaam daarop reageert. Vaak weet het hart al precies hoe het zit, maar is het hoofd nog voorzichtig of zelfs in ontkenning. Voelt zij/hij of hij goed, vertrouwd, etc.? Mensen waarbij je het gevoel hebt ze al langer te kennen – bij wie je je tegelijkertijd thuis en vrij voelt – zijn hier om jou verder te brengen op jouw levenspad. Geef je over aan de energieën en laat het universum haar werk doen door de juiste mensen bij elkaar te brengen. Het hart brengt je naar fulfilment, het hoofd niet.

 

2 Heel jezelf

Het is uitermate belangrijk dat je het lijden uit je leven aankijkt en integreert om vervolgens te helen. Kenmerkend voor de mens is dat zij wegloopt van pijn en toe loopt naar dat wat haar bevrediging
brengt. Trauma’s, limiterende (zelf)overtuigingen/geloven, en onderdrukte delen van de persoonlijkheid worden het liefst vermeden, echter, de strijd met deze donkere kanten aangaan leidt juist tot rust, angstloosheid, gronding, innerlijke vrede en vrijheid. Bovendien geldt dat hoe meer het leed is opgeruimd, hoe sensitiever men wordt, en dus hoe meer men in staat is de geluiden van de intuïtie te horen. Daarbovenop komt de kindse vreugde terug, de kindse ontdekkingsdrang. Ook geraakt men makkelijker in ‘het nu’ – er is immers niets om van weg te lopen of te vermijden.

Het devies hier is naar de kern van de pijn te gaan die tot dusver bij de persoon bekend is, maar houd wel rekening met je kracht, vitaliteit, en vangnet. Zijn je mentale staat en de omstandigheden goed, vat dan de koe bij de horens. Bite the bullit. Hoe dieper men komt in het helingsproces, hoe meer oppervlakkige lagen er worden weggepeld, en hoe meer men wordt blootgesteld aan de essentie van het probleem. Bevraag dan ook wat het innerlijke kind heeft gemist. Elk kind heeft liefde, aandacht, goedkeuring, waardering, complimenten en veiligheid nodig – het is het recht van het kind om dat te krijgen. Echter, zeker niet elke ouder kan dat geven. Heling treedt pas op als de weggedrukte pijn wordt gevoeld, en daarbij de nodige tranen worden gelaten. “The only way out is through.” Overigens begint de heling bij een merkbaar/voelbaar probleem, en is de erkenning daarvan de eerste stap naar heling.

Hoe minder blokkades er zitten – zowel van emotionele, mentale, seksuele, fysieke, en spirituele aard – hoe meer de natuurlijke aard van de persoon zal spreken en dus hoe meer de authentieke ongeremde zelf naar voren komt. In conclusie is heling een nobel streven.

 

3 Leef in het nu

Tegenwoordig leven vele mensen in het hoofd – ze zijn geabsorbeerd in het continue gekwetter van het hoofd. Hoe meer je aanwezig bent in het hier en nu, hoe meer je levensenergie en breincapaciteit ten volste wordt gebruikt, en hoe ‘voller’ je dus leeft.

Toegewijde actie. Doe wat juist is op het moment, dat wat goed voelt. Denk niet te veel na over het resultaat, want er zijn meerdere variabelen die daar invloed op hebben, en als je je daar te veel over bekommert pleeg je roofbouw op het moment.

Treed uit je hoofd en blijf bij het gevoel. Wij mensen willen altijd alles verklaren, bewijzen en rationeel dichttimmeren. We moeten consistent zijn van onszelf en alles moet logisch zijn. Laat dat los en leef. Wees vrij. Het hoofd is slechts een hulpje van het hart. We leven in een maatschappij die het hulpje tot de meester heeft gemaakt. Het gevoel, het hart, ofwel het onderbewustzijn, is in staat per seconde 200.000 keer meer informatie te verwerken dan het seriële denken, het bewuste denken. Denk op gronde hiervan met je gevoel en besteed minder aandacht aan de gekoppelde gedachten.

 

4 Laat het oude los

Je zal merken dat je continu oude perspectieven, dogma’s, of zelfs hele paradigma’s zal inruilen voor meer voedende versies. Er bestaat sensory input, dus je zintuigelijke waarneming, en perceptie, bestaande uit hoe jij nieuwe ervaringen opslaat in jouw huidige wereldbeeld. Deze laatste is afhankelijk van wie jij bent als persoon – op basis van dit wereldbeeld heb jij oordelen naar bepaalde situaties en personen en stop je deze in bepaalde hokjes. Waar groei het opdoen is van nieuwe perspectieven is transformatie een continue hercontextualisatie van je zintuigelijke waarnemingen uit het verleden.

Des te meer jij je hart volgt, hoe meer jij tegen (aangeleerde) limieten of blokkades aanloopt. Sommige limieten komen van trauma, zie punt twee, maar sommige limieten zijn gevoed door anderen. Hoe vitaler en capabeler een persoon is, hoe meer die persoon in mogelijkheden denkt ipv onmogelijkheden, en hoe opener en expansiever zijn/haar wereldbeeld is. Hoe vitaler en capabeler jij zelf wordt, des te meer jij daarom aangeleerde wereldbeelden van mensen met een lage vitaliteit kan laten vallen en omruilen voor een wereldbeeld dat bij jouw ’state of mind’ past. Aan dit proces komt geen einde. Je zal merken dat je zelfliefde, zelfacceptatie, en zelfvertrouwen groeit. Ook zullen diepere levens- en zelfinzichten tot je komen – je gaat dingen vanuit een helikopter zien die blijvend opstijgt. Als logisch gevolg hiervan zullen je creativiteit, manifestatiekracht en slagvaardigheid meegroeien. Uitermate belangrijk in deze zaak van het stapsgewijs loslaten is dat je iets eerst volledig moet toelaten alvorens je het los kan laten. Bekijk met aandacht en liefde zo oordeelloos mogelijk naar jouw verdriet, angst, onzekerheden, limiterende (zelf)overtuigingen en de in jouw ogen minder mooie karaktereigenschappen. Omarm ze volledig. Je bent mens. Slechts dan kan je ze volledig transcenderen.

Ook je vrienden veranderen, en hoewel dit pijnlijk lijkt, is dit weliswaar nodig en gezond. Je vriendengroep transformeert mee met jouw innerlijk proces. Je merkt dat hoe verder jij komt tot je eigen kern, hoe meer je naar intimiteit en een diepere connectie verlangt. Smalltalk boeit je niet meer – het moet persoonlijk zijn, het moet raken, het moet onthullen en ontbloten, want je wil de ander kunnen voelen en op een dieper niveau leren kennen. In algemene zin geldt dat als jij ‘doei’ leert te zeggen tegen het oude, je automatisch ‘hallo’ tegen het nieuwe. Terwijl jij oude deuren sluit of op een kiertje zet maak jij ruimte voor dat waar jij op dat moment mee resoneert. Druk je authentiek uit – je trekt dan aan wie je bent. Tijdens je transformatie zullen er periodes zijn die zich kenmerken door eenzaamheid en het gevoel dat je er alleen voor staat. Probeer dat te accepteren en zie het als een larf die zijn cocon in gaat om later te kunnen vliegen. Zodra je eenzaamheid op deze manier kunt interpreteren, wat bij mij overigens niet over één nacht ijs ging, kun je het zien als iets functioneels, iets nodigs. “Hoge bomen hebben diepe wortels.” “No mud, no lotus.”

Angst is in essentie vasthouden aan iets waarvan je langzamerhand ontdekt dat het niet waar is. Je observeert dingen die strijd waren met jouw voormalig wereldbeeld en je bent bang dit toe te geven aan met name jezelf. Schijnbaar houd je vast aan iets dat je is geleerd in je opvoeding, een ideaal, een bepaalde afspraak, een concept oid, maar je doorziet opeens de gelimiteerde geldigheid van haar. De reden dat je vasthoudt aan iets is omdat het je zekerheid of veiligheid biedt. Omdat je bang bent dat er een deel van je wereld wegvalt houd je krampachtig vast; hierdoor ontstaat veel innerlijke weerstand, contrast en conflict. Het devies is hier de waarheid onder ogen te komen. Aanvaard/accepteer de nieuwe situatie zo snel mogelijk en stop met strijden. Aanvankelijk is dat eng en pijnlijk, en lijkt het alsof je in drijfzand terecht bent gekomen, maar niets zeurt onderhuids meer dan het vasthouden aan onwaarheden en bedrog. “De waarheid wil geweten worden.” Weet dat opgekropte emoties of valse overtuigingen tot lichamelijke ziekte kunnen leiden. Het opbiechten zorgt voor opluchting en vrijlating. Waar verdragen, overeenkomsten en kunstmatige afspraken slechts als een gedachte in het bewustzijn vertoeven en vluchtig zijn, kunnen waarheid en liefde direct gevoeld worden in het lichaam.

Wees meedogenloos in het zoeken van de waarheid. Gegrond zijn in de waarheid – vanzelfsprekend tot dusver bij je bekend – zorgt ervoor dat je haast angstloos door het leven gaat. Geef de waarheid te allen tijde toe aan jezelf – stel je volledig bloot aan haar. Er is geen dieper zelfvertrouwen te putten uit het besef dat je niks hebt vermeden en elke nodige confrontatie bent aangegaan in jezelf. Mensen met angsten en onzekerheden hebben vaak een schijnrealiteit voor zichzelf opgezet waarin hun angsten en onzekerheden worden gecamoufleerd en confrontatie wordt vermeden. Wordt een goede observeerder en ontkent nooit en te nimmer wat je waarneemt. Wees trouw aan jouw waarnemingen.

 

5 Leef gezond

Prioriteer ‘je goed voelen’. Dat is ontzettend belangrijk, de basis. Als je geeft om jezelf en als je van jezelf houdt dan zijn deze maatregelen snel geïmplementeerd. Tijdens transformatie ga je tegenslagen krijgen, en hoe mentaal weerbaarder en fysiek sterker jij bent, hoe sneller je hier bovenop komt.

Goede voeding. In grote lijnen weet iedereen wat een gezond dieet is; houdt je daar ook aan. Het is zeker niet erg als je soms snoept, en vermijdt stress door het op de details afwegen of onderzoeken van bepaalde voedingsstoffen. Probeer af en toe een langere periode te vasten, dat kan periodiek vasten zijn (bijvoorbeeld 16 per dag niet eten, 8 uur wel), of één dag per week helemaal niks eteb. Geef het verteringsstelsel rust.

Sport. Kies bij voorkeur een sport waarbij conditie wordt opgebouwd. Daarnaast is sporten in de buitenlucht/natuur een aanrader. Zodra je een tegenslag hebt in het leven, en je ziet een fit lichaam in de spiegel waar je trots op bent, dan geeft dat kracht. Ontspanning. Respecteer de rust die je nodig hebt. Powernaps, genoeg slaap per nacht, soms lekker uitslapen, wandelen, zonnen, met vrienden weg, of gewoon niks doen behoren allemaal tot dit arsenaal. Tijdens transformatie gebeurt en soms zoveel achter elkaar of zelfs tegelijkertijd, en dat dient allemaal geïntegreerd te worden. Op het moment dat jij te snel leeft kan jij dingen niet verwerken en ontstaat er stress en overprikkeling. Prioriteer daarom tijd voor jezelf – reflecteer, doe je introspectie, mediteer, doe yoga. Sta stil bij de gebeurtenissen in je leven, sta stil bij de invloed die anderen op je hebben.

Intimiteit. Een gezond seksleven, iemand naast je hebben liggen, of überhaupt mensen toelaten tot de diepere krochten van jouw geest is belangrijk. Connectie, liefde, vertrouwen, toelating zijn helend, bieden steun en geven (veer)kracht.

Overige tips zijn: gebruik je telefoon alleen indien nodig, verminder je ‘schermtijd’ en vermijdt straling zoveel mogelijk. Met betrekking tot straling vermijden adviseer ik alleen de snelle winsten.

 

6 Omarm onzekerheid

Soms voelt het alsof alle solide grond onder je wordt weggetrokken – ik heet je een warm welkom op het pad. Volg waarheid en liefde en vind gronding in je ‘zijn’, ofwel in het feit dat je bestaat. De rest, zoals maatschappelijke waarde en normen, zullen stuk voor stuk worden weggestript. Leun of steun daarom niet op de cultureel overgeërfde gedachtepatronen, maar graaf diep, en bouw je persoonlijkheid op de sterkste stenen. In mijn spirituele ervaringen werd ik gedwongen alles los te laten, ALLES. Dat is doodeng. Het hele concept van wie ik dacht dat ik was, het wetenschappelijke paradigma, en ook de spirituele en religieuze paradigma’s moest ik laten varen. En in dat moment van complete overgave kwamen de blessings en de wijsheden tot me. Elke vorm van houvast, zowel aan materiele dingen als concepten, idealen, levensbeschouwingen etc., bieden een mens zekerheid/vastigheid. Het nadeel van deze houdvasten is dat men ziet door zijn/haar eigen filosofisch kader – elke nieuwe waarneming krijgt een plekje in zijn/haar reeds bestaande wereldbeeld. Men ziet wat zij denkt dat waar is. Dit weerhoudt een mens van groei. Probeer daarom zo leeg mogelijk te worden van binnen en aan niks vast te houden. Het leven is een lesje in loslaten en onzekerheid of ‘niet-weten’ omarmen. Zij die een groot aanpassingsvermogen hebben, progressief zijn, en de tijdelijkheid der dingen inzien transformeren aanzienlijk sneller dan zij die gehecht zijn aan de stabiele vloer onder hun voeten als zijde overtuigingen en geloofssystemen. Zodra je in staat bent alle geloofssystemen te transcenderen, dan presenteert de werkelijkheid zich aan je zoals zij daadwerkelijk is, en daarmee zonder kleuring van menselijke concepten. Hoe ver je bent op je pad heeft niks te maken met hoe spiritueel je bent of hoe hard je gelooft in één of andere god of goeroe; het gaat om de directe kwaliteit van je bewustzijnservaring van moment tot moment, uitgedrukt in vrede, liefde en vrijheid. Elk preconcept of overtuiging die leeft in de psyche is inherent een vertroebeling.

Als je het even allemaal niet meer weet; houd het altijd bij jezelf en spreek vanuit je center. Indien jij authentiek en eerlijk bent dan bouwt zich er geen schuld en schaamt op. Geef het aan als je dingen niet weet of als je twijfelt, dat is immers doodnormaal. Je snakt naar zekerheden en vastigheid terwijl je je gevoelsmatig in drijfzand bevindt. Hoe meer kracht en vertrouwen er heerst, hoe makkelijker het loslaten gaat, en dus hoe steiler de leercurve.

Hoewel je alles dient los te laten tijdens transformatie dien je je vast te houden aan kracht, liefde, vertrouwen, eerlijkheid en waarheid. Dit zijn de pilaren van transformatie. Transformatie is onzeker – het vergt ridderlijke moed. De golven van het leven kan je niet voorspellen, en probeer dat ook niet. Wordt daarentegen de beste surfer.

 

7 Houd het simpel en reis leeg

Als jij reist – wat transformatie in essentie behelst – wil je zo licht mogelijk reizen. Hoe minder je bezit, hoe minder je hoeft te managen en hoe minder bang je bent dat je iets verliest. Dit zorgt ervoor dat jouw hoofd leger is, en dat je flexibeler in het leven staat. Zorg voor overzichtelijkheid in jouw huis en hoofd, zodat de energie naar je transformatie kan gaan.

Bezit zo min mogelijk in materieel opzicht – geef al je non-essentials weg aan buren, vrienden etc. Alles dat je weggeeft is voor altijd, terwijl dat wat je bij je draagt tijdelijk is. Investeer het geld dat je hebt in mooie momenten met anderen en educatie/seminars/cursussen voor je ontwikkeling.

Zorg dat je je invloedssfeer en verantwoordelijkheden goed managet. Hoewel je een baan kan hebben met verantwoordelijkheden is het goed in kaart te hebben waar de grens ligt van wat jij draagt. Hoe minder jij draagt, hoe makkelijker jij reist. Het enige waar jij echt invloed op hebt is jezelf. Werk daarom altijd aan jezelf en neem volle verantwoordelijkheid voor je daden. Dat impliceert ook dat als jij fouten maakt dat je je excuses daarvoor aanbiedt. Bijkomend voordeel hiervan is dat je met minder bagage rondloopt. In de regel staat bekentenis gelijk aan opluchting.

Werk aan vergeving. Hoewel vooral de cultivatie van liefde in jezelf en het vergaan van de tijd voor vergeving zorgen, kan het open staan voor vergeving al een deel van het werk doen. Realiseer dat haat of wrok vasthouden betekent dat je vastklampt aan pijn uit het verleden. Ook dit dient te worden losgelaten, want dit zeul je met je mee, of er later nou gerechtigheid komt of niet.

 

 

2020-06-18T20:50:17+01:00