De eerste glimpen van de true-self

Een intense levenservaring waarbij ik me compleet moest geven aan ‘wat was’ door middel van prachtige intimiteit en eindeloos vertrouwen zorgde twee dagen geleden voor een bijzondere spirituele/religieuze ervaring. De ervaring was vrij ‘light’; ik kon nog prima functioneren in de 3D realiteit. Ik heb het idee ik glimpen heb mogen ontvangen van de ‘true self’, aka de vormloze, de tijdloze, ‘the one without a second’, the zero when you start counting 1,2,3,4… De ervaring had een lager dualiteitsgehalte dan hoe ik de realiteit normaliter ervaar, maar ik kan zeker niet zeggen dat het een full pull non-dual experience was, ofwel een ‘spiritual awakening’. Het was een bijzondere ervaring die heel veel begrippen op hun plek deed vallen. Je moet het ervaren, anders snap je er simpelweg niks van. Woorden doen per definitie te kort – desondanks heb ik mijn inzichten hieronder opgeschreven. De ervaring ging gepaard met een stabiel gevoel van onvoorwaardelijke liefde en een diep respect voor de kosmische schoonheid. Ook ik heb nog vragen; deze vragen zijn de benzine tot het nog dieper willen en durven treden in mijzelf. In essentie zijn dit de lessen waar  je je aan vast dient te houden om alles los te kunnen laten. Hoewel ik soms in de gebiedende wijs praat is het niet autoritair bedoeld; ik schreef het op zoals het kwam. To be continued..

Zorg dat de aardse omstandigheden goed zijn; wees fit, gezond, sterk. Deze zorgen voor meer durf, zekerheid en kracht. Je moet weten dat het goed zit, dat je in goede handen bent; alleen dan kan je stijgen. Accepteer de guidance.

De ervaring van gedachten op je mentale display zorgt ervoor dat je ‘het’ niet kan ervaren. Angst blokkeert in de directe ervaring van realiteit. Beide factoren zorgen ervoor dat ‘het’ niet in je kan leven.

Reality is simply the loss of ego/mind.

The true self is simply the admittance of existence.

Je moet alle geloofsstructuren transcenderen om ‘het’ te zien. Wetenschap, godsdienst/spiritualiteit, oordelen, speculatie, verwachtingen; het zijn allemaal aanknopingspunten die je ervan weerhouden ‘het’ te zien. Het zorgt voor limieten waar jij je veilig aan kan vastklampen. Het besmeurt helder zien.

In de innerlijke dimensie moet je 110% vertrouwen en geloof hebben dat het goed gaat komen. Je zal alleen ontvangen als je alles durft op te geven. Je moet volledig doorgaan en niet stoppen. Het offer lijkt groot, maar weet dat de vallei over de top van de berg oneindig is. Je kan dit alleen zien als je het initiële offer maakt.

Dingen die je vasthoudt weerhoudt te laten zijn van wat is. En daarom dient elk vorm van hechting te worden getranscendeerd, tot op het punt dat je slechts weet dat je bestaat – meer weet je niet. Alleen dan kan de realiteit door je heen stromen.

Tijd is een creatie van de geest, en geestesactiviteit onhoudt je de directe ervaring van ‘het’. Het concept van tijd dient te worden getranscendeerd. In hogere sferen is tijd niets meer dan een illusie.

Alles waar je onderbewust aan vasthoud is een beperking op je groei. Je moet alles durven loslaten. Je moet alles durven loslaten wat je hebt verzamelend. Sterker nog; ga er vanuit dat je alles kwijtraakt; alleen dan zul je vinden. Je moet bereid zijn te sterven om te kunnen leven.

Vertrouw op de wind die je draagt, laat je leiden, biedt geen weerstand.

Weet dat ‘het’ al heel is op zichzelf. Het is volkomen. Het is perfect zoals het is. ‘Het’ behoeft niks. Het is in perfecte harmonie. Zo moest het zijn; het dienst zich aan zoals het hoort. Ik heb geen behoefte aan tussenkomst.

Dis-ease comes from too much interaction/transaction with the outside world. Being is complete. Just be. Being is enough. Being is complete in itself.

Boeddha noemde -naar mijn weten- het eindstadium van deze plek ‘nothingness’, komende van no-thing; deze subtiele etymologische achtergrond maakt een belangrijke verschil in het conceptuele begrip en hoe dit vervolgens wordt geïnternaliseerd (hoe het wordt vertaald naar een gevoel). Omdat deze plek vrij is van iets kan er alles uit gecreëerd worden, en daarom is de realiteit zoals hij is alles en niets tegelijkertijd. Zie het zo; stel je hebt een miljard kilo aan bruine klei; hiermee kan je ontzettend veel mooie verschillende vormen maken. Echter, je bent gelimiteerd aan eigenschappen van de klei zelf; de viscositeit, de kleur, etc. Dit voorbeeld leert ons dat hoe minder eigenschappen een materiaal heeft, hoe meer mogelijke uitkomsten er bestaan. Als je helemaal niets hebt, zijn de uitkomsten eindeloos. Omdat tijd hier niet bestaat zijn ‘alles’ en ‘niets’ gedwongen op hetzelfde moment te leven. Dit impliceert ook dat alle uitkristalliseringen van de realiteit, dus de uiteindelijke fysieke vorm ervan, al bestaat; de gewenste vorm wacht erop gemanifesteerd te worden.

Ik geloof dat uitvindingen en kunst uit deze plek komen. Hoe vrijer de kunstenaar, hoe minder preconcepties, hoe makkelijker de creatie. Het is niet gek dat kunst maken je naar het ‘nu’ trekt. Van veel uitvinders is bekend dat het ‘eureka moment’ kwam toen ze in gedachteloze toestand verkeerden.

1-9-2019

2020-02-06T18:18:06+01:00